Kontakt

Kontakt personer inom Svenska Alvis-registret.

Ordförande: David Henrysson, david.henrysson@sliptjanst.se 072-2372928

Sekreterare: Åke Nilsson, ake-nilsson@spray.se

Kassör: Kåre Nordlander, kare.nordlander@telia.com 070-5107732

Redaktör: Hans Christiansen, hasse@birchhill.eu

Alvis Owner Club : Ronny Henrysson, ronny.henrysson@sliptjanst.se