Webbplatsens överlägg

Svenska Alvisregistret blir en förening

Den 21 September 2011 ombildades SVENSKA ALVISREGISTRET till en ideell förening.

Efter noggranna överväganden om för och nackdelar med att bilda en förening, kontra att vara kvar som ett register, kom vi fram till att fördelarna vägde tyngst.

Det stora flertalet av våra medlemmar som svarade på vår enkätundersökning
( 44% ) var positiva till tanken på en förening, så nu är det en realitet.

Vi har antagit stadgar och en styrelse som ska verka fram till vårt första årsmöte.
Första årsmötet ska hållas senast under september månad 2012.

Vår styrelse fram till att val kan hållas på årsmötet ser ut som följer:

Lennart Jansson, Åtvidaberg – Ordförande
Kåre Nordlander, Sundsvall  – Sekreterare
Krister Ihlenius, Varberg      – Kassör
Bo Henrysson                      -Suppleant

Vi har nu fått vårt nya organisationsnummer från Skattemyndigheten

18/10 2011
Lennart Jansson