Svenska Alvisregistret, styrelse

Styrelse vald vid årsmötet 2016

Styrelsen har följande sammansättning:

  • Ordförande: David Henrysson, vald på 1 år.
  • Sekreterare: Åke Nilsson vald på 2 år.
  • Kassör: Kåre Nordlander, vald på 1 år.
  • Redaktör: Hans Christiansen, vald på 1 år.
  • Webmaster: David Henrysson
  • Styrelsesuppleant: Bengt Jernström vald på 2 år.

Till revisor valdes Carl Johan Bångfeldt vald på 2 år.

Valberedning:

Till valberedning valdes ingen, vilket årsmötet tyckte var i sin ordning. Rekrytering av nya styrelsemedlemmar hoppades man skulle kunna ske genom styrelsen och genom medlemmars tips.

Adressuppgifter:

Svenska Alvisregistret
C/O David Henrysson
Lustigkullevägen 25
61633 Åby
info@alvisregistret.se
Tel. 070-869 34 52

Tidigare styrelseledamöter: Inga avgick från 2015

 

Sidan uppdaterad den