I backspegeln

Kort resumé

En ung man på 19 år vid namn Hans hittade år1975 en ALVIS TA14 som stod uppställd under en presenning på Rindö utanför Stockholm. Han föll för bilens karosslinjer och hittade ägaren som inte använt bilen sedan 1961. Bilen inköptes för 2000 kronor och därefter började en grundlig renovering.

3 år senare var bilen färdig och eftersom märket ALVIS var ovanligt blev Hans nyfiken på om det fanns någon mer ALVIS i Sverige.

Vägverket kontaktades och en datalista kom en dag med posten. Den innehöll ett antal namn och adresser till ägare på andra ALVIS-bilar.

Alla dessa personer kontaktades per brev och det visade sig finnas ett intresse för en löpande kontakt. Bilarna var spridda över nästan hela Sverige och de blivande medlemmarna likaså. En förening med krav på årsmöte, styrelsemöten mm ansågs för besvärligt. Ett register var en enklare form som fyllde sitt syfte och så fick det bli. 1977 startades Svenska Alvisregistret. Sammanhållningen har alltid varit god i Svenska Alvisregistret och i de flesta fallen har hela familjer med liv och lust deltagit i sammankomsterna.

Efter 34 år kändes det angeläget med en förändring och år 2011 togs första steget mot att bilda en formell förening. Ett konstituerande möte genomfördes den 21 september 2011 där en interimsstyrelse utsågs och ett stadgeförslag antogs.

Föreningens första årsmöte hölls den 18 augusti 2012 i Yxnerum. Vid årsmötet röstades en styrelse fram och efter en mindre justering antogs föreningens stadgor.