Svenska Alvisregistrets årsmöte 2014

Lördagen den 23 augusti 2014 samlades 9 röstberättigade medlemmar till ordinarie årsmöte.
Platsen var Älvnäs, Ekerö, Stockholm.
Förenings medlemsantal har under verksamhetsåret minskat något till:
41 betalande medlemmar, 3 hedersmedlemmar och 32 familjemedlemmar

Årsmöte 2014

Årsmöte 2014

Vi fick låna cafeterian vid festivalen som en provisorisk möteslokal, inte helt idealiskt med tanke på att det stundtals var svårt att överösta ett visst bakgrundssorl, men mötet kunde ändå genomföras.
Den styrelse som verkat fram till årsmötet beviljades full ansvarsfrihet.

Inför mötet hade vår sekreterare meddelat att han inte ställde upp för omval vilket ledde till att styrelsen numera ser något annorlunda ut.
Intresserade kan här läsa den allmänna delen av protokollet, ekonomirapporter mm förbehålls våra medlemmar som på begäran kan få en fullständig kopia. Klicka för att läsa protokoll