ALVIS historia åren 1956-67

Alvis sista år som biltillverkare

1956/57: Ett fåtal TC/108/G (3451£ inkl. P.T.) tillverkas under perioden, karossen är baserad på Graber’s design men några av dem tillverkas hos Willbrooks Ltd.
Saladin och Salamander går i full tillverkningstakt och Alvis ekonomiska situation har aldrig varit bättre, detta berodde mest på flygmotorerna och stridsfordonen.

1958: TD21 Series I (2993£) börjar tillverkas, designen var Graber’s men karosserna tillverkades av Park Ward and Co Ltd.

1959: Några mindre modifieringar görs på TD21 Series I.
Leonides motorn används nu också i svävaren Saunders Roe Hovercraft SR.N1 som korsar Engelska kanalen som första svävarfarkost.

1961/62: TD21 Series II (2882£ inkl. P.T.) förhandsvisas, bilen har nu skivbromsar på alla hjulen, 5-växlad låda finns som tillval.
Karossen får endast mindre ändringar.

1963: TE21 Series III (2774£ inkl. P.T.) presenteras, den är princip samma bil som föregångaren men motoreffekten har höjts och den 5-växlade lådan är nu standardutrustning.
Karossen får nu dubbla huvudstrålkastare.
Det första större kontraktet på leveranser av Stalwart skrivs under.

1964: Stawart är i produktion, det fordon som beskrivs som ”ampibious go-anywhere military vehicle”, fordonet som kan ta sig fram överallt.
En av våra egna medlemmar som har forskat i saken hävdar att den tar sig fram bättre i skiftande terräng än vår svenska Stridsvagn S.

1965: Alvis införlivas i Rover-koncernen.

1966: TF21 Series IV (3325£ inkl. P.T.) presenteras, då får man ännu större motor med 150 hp och en ny instrumentpanel.
Alvis bygger en experimentbil åt Rover, det är en sportbil med mittmotor som kallades P6/BS.

1967: Tillverkningen av personbilar går i graven.
Rover, som också får svårigheter, köps upp av Leyland Motor Corporation.
Alvis får kontrakt på att utveckla ett nytt snabbrörligt och bandgående stridsfordon, det som kommer ut ur processen är Scorpion.
Ur detta fordon skapas ett antal varianter en av dessa år Stormer.
Red Triangle (Autoservices) Ltd. nystartas av tidigare anställda, detta bolag övertar hela reservdelslagret + konstruktionsritningar och mallar + fixturer till karrosser. Bolaget är fortarande aktivt, man har köpt tillbaka varumärket Alvis och har börjat att nytillverka en av 30-talets modeller, 4,3 Litre,

Några egna funderingar:

Under en följd av år kan man konstatera att listpriset på Alvis TD21-TF21 faller. Jag är ingen expert på dåtidens ekonomihistoria men det kan ha två orsaker; dels att modellen säljer sämre än förväntat eller att skatterna sänks.
Jag har som en jämförelse hittat en uppgift på att den första Ford Mustang som lämnade bandet i slutet av 1964 kostade $3334, översatt efter tidens valutakurs motsvarar det £1190, Det var alltså ganska få som kunde köpa en Alvis TE21 som vid samma tid kostade £2774, helt klart är att skatter kan ha utjämnat skillnaden något – oklart med hur mycket..