ALVIS, ett stycke bilhistoria

Bilmärket ALVIS, kort sammandrag av övriga artiklar.

Förord: Det finns ett citat jag gärna vill börja med ”Alvis were true automobile engineers”. Om jag ska försöka översätta vill jag göra det med liknelsen att ”de hade bilen i blodet”.
Man gjorde allt själva från koncept till tillverkningen av de färdiga rullande chassin som levererades ut från fabriken. Intresse för att tävla med bilarna var stort och detta drev på den tekniska utvecklingen. I likhet med många andra biltillverkare var ekonomin ett problem och det första som fick stryka på foten var tävlingsverksamheten.

Den här historien börjar med att en man med namnet Geoeffery de Freville utvecklar en ny motor år 1918.
En annan man, T.G.John köpte år 1919 ett företag, Holley Bros & Co. som bland annat tillverkade förgasardelar. Företaget byter namn till T.G. John Ltd. och inledningsvis tillverkades stationära motorer av märket Hillman Electra, (i marinutförande med en cylinder 4 h.p. eller 2 cylindrar 7 h.p.)

Den första bilen kom i början av år 1920, Geoffery de Freville, som ursprungligen arbetat för Bentley, stod för designen av den bilen.

Under en lång följd av år samarbetade man med firmorna Cross & Ellis samt Carbodies för att bygga karosserna. Kylarprydnader var populära på den tiden – jag ska skriva ett eget avsnitt om dessa.

Sent på året 1921 blev T.G. John Ltd. ombildat till Alvis Car & Engineering Co Ltd.

Förgrundsfigurer för bolaget var Smith-Clarke samt W.M. Dunn

Smith-Clarke var ansvarig för alla tekniska frågor fram till sin pensionering på 1950-talet och Dunn såg till att hålla Alvis i teknikens framkant till slutet, man var bland annat först i Europa med helsynkroniserade växellådor.

Företaget hade precis som bilindustrin idag sina uppgångar och nedgångar, därför började man 1936 att tillverka flygmotorer samt bepansrade fordon. Företagsnamnet kortades samtidigt ner till Alvis Ltd.

En mängd olika bilmodeller tillverkades men Alvis byggde själva inga karosser, samtliga är gjorda av olika karossbyggare, de flesta i England som Vanden Plas; Charlesworth; Willbrooks; Mulliners och Park Ward, men även i Schweiz gjorde en firma som hette Graber karosser, dessa var oftast mer väldesignade än de övriga karosbyggarnas och är numera mycket eftertraktade.

Företaget köptes 1965 av Rover, vid den tidpunkten var det segmentet bepansrade fordon som var lönsam.
De sista personbilarna tillverkades 1967 och samma år upphörde även tillverkningen av flygmotorer.

2011 köpte ägaren till företaget Red Triangle tillbaka varumärket Alvis från försvarskoncernen. Nu sätter han planerna i verket för att nytillverka en mindre serie bilar av modellen ALVIS 4.3 Litre. Bilen som var den snabbaste serietillverkade bilen utan kompressormatning på den tiden och likt fågeln Fenix återuppstår från de döda 72 år efter att modellen slutade tillverkas. Bilen är något modifierad för att bättre svara upp mot miljöhänsyn och intensivare trafik men annars ska allting stämma med originalritningarna. Det var tänkt att bli 77 bilar, framtiden får utvisa hur det går.

(Fritt översatt och kortfattat sammandraget från Alvis Owner Club´s och Alvis Car Company’s hemsidor, för fördjupad information hänvisas till källorna  – se våra länkar)
Jag har också själv sammanställt en mer detaljerad historia som ni kan titta på, klicka gärna vidare i menyerna.

Anmärkning: De svenska företagen som tidigare hette Hägglunds och söner i Örnsköldsvik Bofors i Karlskoga och  ingår sedan 1997 i samma koncern som det gamla Alvis, sedan år 2005 ägs det gamla Hägglunds av  BAE Land Systems.

I samband med ägarskiftet byttes företagsnamnen ut mot BAE System Hägglunds resp. BAE Systems Bofors

// Webmaster