Bilstatistik, överlevande bilar

Bilstatistik sammanställd av AOC 2012.

Nedanstående tabell är korrekt återgiven beträffande antalet nu existerade fordon som är kända av Alvis Owner Club .
Kolumnen med tillverkat antal bilar och den överlevande-kvoten har jag själv räknat fram.
Alvis Healy G är medräknad trots att det inte är en tvättäkta Alvis, men den brukar normalt anses som en bil i familjen.

Inom Svenska Alvisregistret är de väl känt att det finns ytterligare några Alvisbilar i Sverige, bilar som troligen inte finns med i nedanstående statistik. Av den anledningen är det sannolikt att det kan finnas fler i andra länder också.
Om någon som läser detta känner till något om en ”gömd” ALVIS vill vi gärna få kontakt med ägaren eller någon i dennes familj för att få möjlighet att identifiera bilen. I våra arkiv finns registreringshandlingar för de allra flesta ALVIS-bilar som registrerats i Sverige innan datoriserat bilregister infördes och kan genom chassinumret se historien bakom bilen.

Civila fordon

Modell Kända bilar Tillv. bilar Procent
ALVIS 10/30 4 603 0,66 %
ALVIS 11/40 2 382 0,52 %
ALVIS 12/40 (inkl. 4 Specials) 33 1552 2,13 %
ALVIS 12/50 (inkl. 11 Specials) 281 3612 7,78 %
ALVIS 12/60 (inkl. 2 Specials) 90 282 31,91 %
ALVIS 14.75 16 492 3,25 %
ALVIS 4Cyl FWD 36 147 10,88 %
ALVIS Silver Eagle (inkl. 17 Specials) 167 1357 12,31 %
ALVIS Speed 20 (inkl. Specials) 364 1165 31,24 %
ALVIS Firefly (inkl. 26 Specials) 110 904 12,17 %
ALVIS Chrested Eagle (inkl. 5 Specials) 50 652 7,67 %
ALVIS Firebird (inkl 10 Specials) 72 449 16,04 %
ALVIS 3.5 Litre (inkl. 5 Specials) 18 61 29,51 %
ALVIS Speed 25 SB (+ Specials) 215 391 54,99 %
ALVIS 4.3 Litre (inkl. 3 Specials) 88 204 43,13 %
ALVIS Silver Chrest (inkl. 3 Specials) 31 344 9,01 %
ALVIS 12/70 (inkl. 31 Specials) 113 776 14,56 %
ALVIS TA14 (inkl. 27 Specials) 487 3311 14,71 %
ALVIS TB14 (inkl. 1 Specials) 38 100 38 %
ALVIS TA21 (inkl. 10 Specials) 339 1316 25,76 %
ALVIS TB21 22 31 70,97 %
ALVIS TC21 61 257 23,74 %
ALVIS Alvis Healy G 13 25 52 %
ALVIS TC21/100 (inkl. Specials) 238 468 50,85 %
ALVIS TC108G 16 37 44,24 %
ALVIS TD21 Series I (inkl. 1 Special) 432 784 55,10 %
ALVIS TD21 Series II (inkl. 2 Specials) 186 285 65,26 %
ALVIS TE21 Series III 346 352 99,15 %
ALVIS TF21 Series IV 88 106 83,02 %
Totalt antal 3956 20093 19,69 %

Militärfordon

Modell Kända bilar
Saracen Personell Carrier 3
Scarab Scout Car 1
Stalwart 21
Streaker 1