ALVIS bilmodeller

Modellbeteckningarnas ursprung.

Liksom många andra tillverkare i England valde Alvis att döpa sina modeller genom att ange skatteklassen och motoreffekten i bilarnas modellbeteckningar. Då liksom nu gav en stark motor ägaren till bilen en viss status.

Motoreffekten var beräknad enligt en formel som togs fram år 1910 av RAC på uppdrag av en Brittiska regeringen. Om effekten i praktiken inte stämde beroende på trimning eller överladdning togs ingen hänsyn till, kanske för att sådant var okänt vid den tiden.

Beräkningsformeln för denna effektuppskattning är:

RAC h.p.= (D²xn)/2,5

där D=cylinderdiametern mätt i tum, n= antalet cylindrar.
Modell 12/50 betyder följaktligen att bilen hade skatteklass 12 och att effekten var 50 h.p. (hästkrafter)

Det Brittiska skattesystemet gynnade hemmamarknaden och gav ett visst skydd mot import av bilar t.ex. från USA av vilka många hade stora motorer med kortare slaglängd.

Detta gamla skattesystem avskaffades 1 Januari 1947.

Klicka på länkarna eller gå upp i menyn för att välja ämne för fördjupningar.

BILSTATISTIK

KAROSSTILLVERKARE

ALVIS bilar med sidventilsmotorer

ALVIS 12/50

ALVIS 12/60